facebook
^Powrót na górę

 • 1 Edukacja
  W Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego prowadzone są lekcje muzealne przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej jak również dla studentów i zorganizowanych grup wycieczkowych. Mają one na celu uzupełnienie ścieżki regionalnej w zakresie historii regionu oraz kultury barkarskiej. Oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich typów placówek edukacyjnych.
 • 2 Idee statutowe
  Gromadzić, opracowywać oraz udostępniać archiwalne i materialne pamiątki związane z Bydgoskim Węzłem Wodnym. Sławić urodę Bydgoszczy widzianą z perspektywy wody. Wychowywać młodzież w duchu szacunku do przeszłości i ożywiać wzory cnót obywatelskich oraz etykę pracy, którą było przesiąknięte środowisko szyprów i hydrotechników. Pobudzać naukowe, sportowe i artystyczne (literacie, plastyczne, reżyserskie i muzyczne) talenty młodzieży.
 • 3 Aktualna wystawa
  Bydgoska Scylla i Charybda - wystawa przedstawiająca historię i funkcjonowanie unikatowej w skali całego świata śluzy - TRAPEZOWEJ. Na wystawie można zobaczyć nie tylko dzieje słynnej śluzy ale również pamiątki związane z Kanałem Bydgoskim.
 • 4 Historia
  29 września 2006 r. nastąpiło uroczyste otwarcie muzeum w wyremontowanym pomieszczeniu na terenie dziedzińca III Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Podczas uroczystości fundator - Krzysztof Wiśniewski przekazał budynek na potrzeby wystawiennicze. Podpisano również akt założycielski i przedstawiono idee statutowe działalności Muzeum Kanału Bydgoskiego.
 • 5 Godziny otwarcia
  Muzeum Kanału Bydgoskiego funkcjonuje od wtorku do piątku, od godz 8.30 do 15.30. Grupy zorganizowane zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz e-mailowego. Możliwość rezerwacji terminu również w weekend po uprzednim uzgodnieniu.

Muzeum

Kanału Bydgoskiego

Konkurs fotograficzny „KANAŁ BYDGOSKI W OBIEKTYWIE PÓR ROKU”

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy, Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego, Muzeum Fotografii, Miejskie Centrum Kultury, w partnerstwie z projektem unijnym SHIFT-X: „Dziedzictwo kulturowe motorem zmian społeczno-gospodarczych w regionach poprzemysłowych” realizowanym przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy zapraszają serdecznie do udziału w konkursie.

Regulamin konkursu

Życzenia

yczenia MKB

Zaproszenie

plakat wernisa SCYLLA1

Zaproszenie

ZAPROSZENIE SCYLLA PROMOCJA

Kanał Bydgoski patronem przyszłego roku

Uzasadnienie nazwania roku 2014, rokiem Kanału Bydgoskiego

Kanał Bydgoski jest wyjątkowym zabytkiem hydrotechnicznym nie tylko na skale Polski, ale również na Świecie. Uruchomiony w 1774 roku kanał był priorytetową inwestycją króla Pruskiego Fryderyka II, z którego polecenia wiosną 1773 roku rozpoczęto jego budowę. Decyzja ta pociągnęła za sobą sprowadzenie do budowy około 8 tysięcy osadników z terenów dzisiejszych Niemiec. Kanał Bydgoski ostatecznie ukończono w połowie września 1774 roku, kiedy to „ojcowie kanału”, wśród których oprócz króla Pruskiego należy również wymienić Franza Balthasara Schönberga von Brenkenhoffa, świętowali sukces. Pod koniec XVIII wieku rozpoczęto budowę śluz murowanych, które do dziś możemy podziwiać na Starym Kanale Bydgoskim. 
Znaczenie Kanału Bydgoskiego wzrosło zdecydowanie po pojawieniu się na nim pierwszych statków napędzanych parą w drugiej połowie XIX wieku. W ostatnich latach przed I wojną światową rozpoczęła się budowa odnogi kanału, wzdłuż obecnej ulicy Bronikowskiego. Nowa nitka kanału uruchomiona została w 1915 roku i połączyła Kanał Bydgoski z Brdą poprzez śluzy "Okole" i "Czyżkówko". Inwestycja ta, uwzględniająca najnowsze rozwiązania hydrotechniki, dzięki wybudowaniu nowoczesnych śluz stwarzała możliwości pływania po kanale największym ówczesnym barkom. Po II wojnie światowej znaczenie Kanału Bydgoskiego jako arterii wodnej wzrosło, z czasem jednak możliwości transportowe Kanału znacznie się zmniejszyły. Obecnie, ze względu na jego przestarzałe urządzenia, Kanał Bydgoski jest zakwalifikowany jako droga wodna II klasy, ale nadal stanowi nieoceniony relikt historii naszego miasta. 
Kanał Bydgoski jest wyjątkowym zabytkiem hydrologicznym, który całkiem niezasłużenie spowszedniał po II wojnie światowej w świadomości mieszkańców naszego miasta. Inni mogą nam pozazdrościć tego przedziwnego rezerwuaru harmonii i rzadkiej enklawy spokoju w bombardowanym decybelami mieście. Gdzież bowiem znaleźć podobny mikroklimat, gdzie odnaleźć tyle gatunków drzew będących pomnikami przyrody, niepowtarzalny plusk wody z wolna toczącej swój nurt ku Brdzie. W ciągu ostatnich lat ta zielona dzielnica, jak niegdyś staje się powoli miejscem spacerów i wypoczynku kolejnych pokoleń bydgoszczan. Coraz częściej nad kanałem organizuje się kolejne plenerowe imprezy, wśród których szczególne miejsce zajmuje kultywowany już od kilkunastu lat festyn rodzinny „Śluzy”, na który rokrocznie ściąga tysiące mieszkańców Bydgoszczy.
Kanał Bydgoski odegrał olbrzymią rolę w rozwoju Bydgoszczy. Prusacy dostrzegając olbrzymie możliwości miasta zainwestowali w budowę połączenia między Odrą a Wisłą, co spowodowało olbrzymi rozwój Bydgoszczy, która z miasta zamieszkiwanego przez zaledwie 800 mieszkańców pod koniec XVIII wieku przekształciła się w silny ośrodek przemysłowo-handlowy, który sto lat później zamieszkiwało już kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Dziś Kanał Bydgoski odzyskuje blask. W 2005 roku za sprawą m.in. Fundacji Kanału Bydgoskiego został wpisany na listę zabytków województwa, rok później powstało Muzeum Kanału Bydgoskiego.

Przerwa wakacyjna

W dniach od 01 lipca do 31 sierpnia z uwagi na przerwę wakacyjną muzeum nieczynne dla indywidualnych zwiedzających. Grupy zorganizowane zapraszam do kontaktu e-mailowego oraz telefonicznego.

Spływy uczniowskie

Przypominamy o sobotnim spływie

Program:


TERMIN:
22.06.2013 r.
ŚWIADCZENIA:
ubezpieczenie NW
wypożyczenie kajaków
atrakcje dodatkowe trudne do przewidzenia
profesjonalna obsługa (instruktor turystyki kajakowej i ratownicy)
SKRÓCONY PROGRAM
12.00 – zbiórka – Przedostatni przystanek autobusu 58 (Smukała)
12:00 – 12:30 – Patrol-galopada na trasie Smukała – Janowo
12:30 – 13:00– szkolenie BHP i kajakowe
16:30 – 16.45 – śluzowanie (Śluza Miejska)
13:00 – 17:00 – spływ kajakowy na odcinku Janowo – Wyspa Młyńska
17.15 – 17:30 – Dopłyniecie do stanicy przy ul. Iławskiej i zakończenie imprezy

Przypominam o zabraniu ze sobą okrycia głowy oraz dużej ilości wody!

topright

mck

logolo

logo bydgoszcz

logo apbyd

teh2o-ok tdB n

Partnerzy

images-123x123 1 


wsg logo nazwa rgb-170x73

Logo okole

logo MOB

logoMWL1-150x64

logo MF

logo muzeum wodociągów

Muzeum Mydła i Historii Brudu

PUBLIKACJA 666a 1

muzeum oświaty

Newsletter

Copyright © 2013. Muzeum Kanału Bydgoskiego  Rights Reserved.